Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény HÉSZ-módosítás elfogadásáról

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Piliscsaba Város Képviselő-testülete elfogadta a 12/2019. (VII. 9.) Ök. rendeletét Piliscsaba Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) részleges módosításáról, amelyet a 314/2012. (XI. 8.) Korm.rend. 43.§ (2) bek. a) pontja értelmében mellékelten közzé teszünk.

A HÉSZ-módosítás tárgya volt:

  • A Fő utca, a Szent László utca, az Egyetem utca, a Béla Király utca és a Rét utca által határolt telektömb rendezése abból a célból, hogy a tömb belsejében, a csapadékvíz-elvezetés érdekében biztosított terület szabályozásának felülvizsgálata.
  • A kertvárosias lakóövezetek és az Lke-2/th1 építési övezet előírásainak pontosítása.

A tervezett módosítások nem eredményezik a beépítés intenzitásának növelését.
A HÉSZ-módosítás tárgyában még 2019. április 29-én tartottunk lakossági fórumot, amelyen ismertettük, és a jelenlévőkkel megvitattuk a tervezetet. Érdemi kifogás nem merült fel azzal szemben. A tervdokumentáció egyeztetésre került az államigazgatási egyeztetési szervekkel is, akik szintén nem emeltek kifogást annak jóváhagyásával szemben. Ennek megfelelően a Képviselő-testület elfogadta, és 2019. július 9-én kihirdetésre is került a helyi építési szabályzat módosító rendelete.
Piliscsaba, 2019. július 16.  Farkas András, polgármester