Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóelőleg-kigészítésről

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóelőleg-kigészítésről

 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdése alapján: annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

 

Az iparűzési adóelőleg kiegészítésére kötelezett adóalany bevallási és feltöltési kötelezettségét

2019. december 20. napjáig teljesítheti

Piliscsaba Város Önkormányzat 10702143-68499084-51600000 számú helyi iparűzési adó számlájára.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) számú Korm. rendelet szerint kizárólag elektronikus úton fogadható el az iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallása, mely az alábbi webcímen érhető el:  https://ohp.asp.lgov.hu