Hírek

Elérhetőségek

PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN

TISZTELT PILISCSABAI LAKOSOK!

Piliscsaba Város Képviselő-testülete (KT) a 203/2019. (IX. 10.) számú határozatával a város településrendezési eszközeinek (TRE: településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének) részleges módosítását kezdeményezte a város 4 részterületén, amelynek partnerségi egyeztetése céljából

 

Lakossági fórumot tartunk 2019. november 19-én, 19 órától

a Klarissza-Házban (Piliscsaba, Templom tér 9.)

 

A TERVEZÉSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA

A tervezett módosítások 4 kérelmező kezdeményezésére indult, amelyek helyszínét és tárgyát a mellékelt linkekre feltöltött tervekben olvashatják.

A lakossági fórumon a fenti témákban meghívott szakemberek mutatják be bővebben a tervezetet, amellyel kapcsolatos hozzászólásukat, a lakossági fórum után, még írásban is megtehetik 2019. november 27-ig. Véleményüket levélben Piliscsaba Város Polgármesterének címezve a 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3. levélcímre, vagy a foepitesz@piliscsaba.hu email címre is megküldhetik.

 

Farkas András

polgármester